exclusivecarservice schoten luchthavenvervoer

PRIVACY STATEMENT:

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Exclusive Car Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Exclusive Car Service, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Exclusive Car Service verstrekt.

Exclusive Car Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
•Voor- en achternaam •Adresgegevens •Telefoonnummer •E-mailadres •IP-adres en uw geschreven regels.

Waarom Exclusive Car Service uw gegevens nodig heeft :
Exclusive Car Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Exclusive Car Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of een prijsopgave aan u over te maken.

Persoonsgegevens die we verwerken:
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken: 
•Voor- en achternaam •Adresgegevens •Telefoonnummer •E-mailadres •IP-adres en eventueel uw geschreven regels.
•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exclusivecarservice.be , dan verwijderen wij onmiddelijk deze informatie.

Hoe lang Exclusive Cars Service uw gegevens bewaart:
Exclusive Car Service bewaart uw gegevens zolang als nodig voor het uitvoeren van de opdracht of zolang de wettelijke verplichtingen het opleggen. 
Exclusive Car Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:
Exclusive Car Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In kaart brengen websitebezoek.
Op de website van Exclusive Car Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Exclusive Car Service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming:
We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkel noodzakelijke, functionele
cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics:
Exclusive Car Service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Exclusive Car Service bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan Exclusive Car Service te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Exclusive Car Service heeft hier geen invloed op.
Exclusive Car Service heeft Google geen toestemming gegeven om via Exclusive Car Service verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in
te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@exclusivecarservice.be
Exclusive Car Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:
Exclusive Car Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Exclusive Car Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Exclusive Car Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Exclusive Car Service op via info@exclusivecarservice.be

Deze website is een website van Exclusive Car Service:
Exclusive Car Service is als volgt te bereiken:
e-Mail adres: info@exclusivecarservice.be
Telefoonnr: +32.495.460.881
Btw-nr: BE0880.808.597

Klachten:
Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie wenden tot Exclusive Car Service per e-mail : info@exclusivecarservice.be
of per telefoon op het telefoonnr: +32.495.460.881 , of bij de nationale toezichthouder :
Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of 00 32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be